Nábory pro školní rok 2019/2020 probíhají celoročně! 

Kroužky

V Beachklubu Sport Vítkov probíhají pravidelné beachvolejbalové kroužky pro děti od 6 do 18 let, které jsou vhodné pro úplné začátečníky i pokročilé. Přijďte si vyzkoušet první hodinu zdarma a následně se můžete přihlásit do pololetního kroužku.

Kroužky jsou zaměřené na všeobecný pohybový rozvoj a základy beachvolejbalu. Pohyb v písku je pro děti přirozený a zábavný. Tréninky budou probíhat v časech od 15 do 18 hod v uzavřených skupinkách, rozdělených podle věku a výkonnosti. Vše pod vedením Ondry Michálka.

Termíny:

Nábory: nábory probíhají celoročně

Pravidelný kroužek druhé pololetí: od 3.února 2020

Přijďte si vyzkoušet první hodinu zdarma! Ve dnech pondělí - čtvrtek od 15:00 do 18:00 bude na kurtech k dispozici trenér, který s dětmi odvede zkušební trénink a bude vám zodpovídat jakékoliv dotazy. Budou rozespány časy jednotlivých tréninků pro dané věkové a výkonností kategorie, do kterých se budete moci zapsat.

Děti můžete přihlásit kdykoliv v průběhu pololetí, platba bude upravena dle termínu přihlášení!

Hodiny:

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek

Děti 6-10 let: 15-16hod

Děti 10-14 let: 16-17hod

Děti 14-19 let: 17-18hod

Místo:

Kroužky budou probíhat v beachvolejbalovém areálu Sport Vítkov. Od října bude na kurtech postavena vyhřívaná přetlaková hala, ve které budou probíhat tréninky za jakéhokoliv počasí.

Cena:

Trénink 2x týdně: 3 000,-/pololetí 

Trénink 1x týdně: 1 500,-/pololetí

Registrace:

V případě zájmu o pravidelný kroužek na školní rok 2019/2020 nás přijďte navštívit do areálu s vyplněnou přihláškou. V případě dotazů nás taktéž můžete kontaktovat na mailu: ondra@michalek-beach.cz nebo na telefonu: 605 218 056.

K přijetí dítěte do kroužku je nutné v přihlášce zaškrtnout kladně všechny 3 souhlasy!

Platba:

Pokyny k platbě jsou uvedené přímo v přihlášce.

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 4098063349/0800

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte