Systém přihlašování, deadlinů a pokut

Na všechny naše akce se přihlašujete v rezervačním systému. Vzhledem k velkému zájmu o naše služby máme zavedený systém přihlašování, deadlinů a pokut tak, abychom předcházeli odhlašování účastníků z akcí na poslední chvíli, kteří tak blokují místo ostatním a aby měli náhradníci s dostatečným časovým předstihem možnost zjistit, zda se na akci dostali. 


Přihlašování / odhlašování

 • Na všechny naše akce (tréninky, volné hry, beachkempy a turnaje) se po registraci přihlašujete v našem rezervačním systému.
 • Registrace v rezervačním systému musí být řádně vyplněna (jméno, příjmení, e-mail a telefon).
 • Stejně tak musí být řádně vyplněna přihláška (např. u turnaje hráč a celé jméno spoluhráče).
 • Tréninky vypisujeme zpravidla v pondělí na následující týden.
 • U každé akce jsou uvedené deadliny ("Registrace do") a po tomto termínu již není možné se z rezervačního systému samostatně odhlašovat ani přihlašovat.
 • Po uplynutí deadlinu se můžete dále přihlásit na našem mailu ondra@michalek-beach.cz
 • Po uplynutí deadlinu se již nelze odhlásit a je vám připsána pokuta dle daných podmínek. 
 • Můžete za sebe najít sami náhradu, nebo nás kontaktovat, abychom oslovili další náhradníky. Rádi vám vyjdeme vstříc, jen upozorňujeme, že nemůžeme být vždy na 100% online.

Náhradníci

 • U všech našich akcí se můžete hlásit nad kapacitu akce do náhradníků.
 • Po uplynutí deadlinu si zkontrolujte, zda jste se na akci dostali (systém na to neumí upozornit).
 • Pokud se nám někdo odhlásí po deadlinu, náhradníkovi již voláme.
 • Povinností každého účastníka je hlídat si svou rezervaci i v případě, že je hlášen pouze jako náhradník. Pokud ví, že se nebude moct akce zúčastnit, měl by se z akce neprodleně odhlásit.
 • Není možné poskytovat jakékoliv kontakty na náhradníky z důvody ochrany osobních údajů.

Pokuty

 • Pokuty platí pro všechny účastníky s výjimkou velmi závažných důvodů (vážné rodinné důvody či vážná nemoc, nikoliv rýmička nebo kocovina :)
 • Pokutu je účastník povinen uhradit na dalším tréninku. V případě nezaplacení a nebo při opakovaném nedostavení se na trénink jsme oprávněni zablokovat uživateli další přihlašování.
 • Pokud zůstanou v systému viset pokuty po uzavření letní/zimní sezóny, budou pokyny k platbě rozeslány e-mailem.

Pokuty tréninky

Deadline odhlášení:

Dle rezervačního systému (nejčastěji do 20:00 dva dny před tréninkem).

Výše pokuty za osobu:

léto 250,- / zima 300,-

Uhrazení pokuty:

Co nejdříve při následující akci.

Pokuty volné hry

Deadline odhlášení:

Dle rezervačního systému (nejčastěji 2 dny před danou akcí do 20:00).

Výše pokuty za osobu:

léto 250,- / zima 300,-

Uhrazení pokuty:

Co nejdříve při následující akci.

Pokuty turnaje

Deadline odhlášení:

Dle rezervačního systému (nejčastěji do 20:00 dva dny před turnajem).

Výše pokuty za osobu:

léto 500,- za tým / zima 600,- za tým

Uhrazení pokuty:

Co nejdříve při následující akci.


Nejčastější dotazy

Na akci je přihlášeno dost náhradníků, tak nevadí že se odhlašuji po deadlinu a není nutné platit pokutu.

Deadliny máme vypsány proto, aby náhradníci mohli včas zjistit, že se na akci dostali. Po tomto termínu už s akcí většinou nepočítají a mají jiný program. Není také v naší moci okamžitě, když se někdo pozdě odhlásí, obvolávat náhradníky. Ne vždy jsme u telefonu a počítače, vzhledem k tomu, že pracujeme často na kurtech a v terénu.

Na akci byla volná místa a proto nikomu neblokuji místo a není nutné platit pokutu.

Na danou akci si musíme s dostatečným předstihem zajistit kurty, trenéry, ubytovací kapacity, připravit systém turnaje atd. Pokud se nám odhlásí dokonce i více lidí po daném deadlinu, způsobí nám tím komplikace jak s danými rezervacemi, které už musíme zaplatit, tak se systémem turnaje/akce, nebo dokonce zaviní zrušení akce, se kterou už ostatní účastníci počítali.

Odhlásil jsem se hodinu před deadlinem, to je v pořádku podle pravidel.

Ano, je to v pořádku, nicméně pokud se někdo opakovaně nahlásí dopředu na všechny akce a poté se z nich na poslední chvíli opakovaně odhlašuje, blokuje tím dlouhodobě místa. Pokud se tato situace i po výzvě dále opakuje, vyhrazujeme si možnost zablokovat uživatele k přihlašování.

Hlásil jsem se pouze jako náhradník, měli jste mě upozornit, že jsem se dostal do účastníků.

Bohužel, není v naší moci kontrolovat veškerý posun účastníků a náhradníků v rezervačním systému a sám rezervační systém na toto upozornit nedokáže. Je povinností každého účastníka si rezervaci hlídat - ideální je zkontrolovat si po deadlinu, zda jste se na trénink dostali či nikoliv. Pokud vám toto nevyhovuje, je lepší se do náhradníků nehlásit.

Akci jsem ještě nezaplatil, nemůžete po mně chtít platit pokutu/storno.

Ať už platba proběhla nebo ne, rezervací se zavazujete k dodržení termínů a stornopoplatků. I tak se bohužel někdy stane, že účastník odmítne zaplatit danou pokutu nebo stornopoplatek. V takovém případě blokujeme další možnost rezervace a dáme tím více prostoru zodpovědným účastníkům.