Systém pokut

Vzhledem k velkému zájmu o naše služby máme zavedený systém pokut tak, abychom předcházeli odhlašování účastníků z akcí na poslední chvíli, kteří tak blokují místo ostatním a aby měli náhradníci s dostatečným časovým předstihem možnost zjistit, zda se na akci dostali. Prosíme, respektujte dané deadliny pro odhlašování z akcí, abyste nekomplikovali práci organizátorům a uvolnili včas místo dalším zájemcům. 

  • Deadliny jsou uvedené v rezervačním systému u každé akce a po tomto termínu již není možné se z rezervačního systému samostatně odhlásit.
  • Po uplynutí deadlinu za sebe můžete najít sami náhradu, nebo kontaktovat organizátora, který může oslovit další náhradníky. Upozorňujeme ale, že toto není naše povinnost. Rádi vám vyjdeme vstříc, ale není v naší moci být neustále online na emailu nebo telefonu, obzvlášť pokud jsme na kurtech nebo na jednání. Není také možné poskytovat jakékoliv kontakty na náhradníky z důvody ochrany osobních údajů.
  • Povinností každého účastníka je hlídat si svou rezervaci i v případě, že je hlášen pouze jako náhradník. Pokud ví, že se nebude moct akce zúčastnit, měl by se z akce neprodleně odhlásit.
  • Pokuty platí pro všechny účastníky s výjimkou velmi závažných důvodů (vážné rodinné důvody či vážná nemoc, nikoliv rýmička nebo kocovina :) 
  • Pokutu je účastník povinen uhradit na dalším tréninku. V případě nezaplacení a nebo při opakovaném nedostavení se na trénink, jsme oprávněni zablokovat uživateli další přihlašování v rezervačním systému.

Tréninky a hra

Deadline odhlášení:

Dle rezervačního systému (nejčastěji do 20:00 dva dny před tréninkem).

Výše pokuty za osobu:

300,- za osobu (plná výše ceny tréninku) 

Uhrazení pokuty:

Co nejdříve při následujícím tréninku. Při uzavírání letní/zimní sezóny neprodleně po výzvě emailem. 

Turnaje

Deadline odhlášení:

Dle rezervačního systému (nejčastěji do 20:00 den před turnajem).

Výše pokuty za osobu:

300,- za dvojici (50% startovného)

Uhrazení pokuty:

Po turnaji vám zašleme email s pokyny k platbě pokuty. Zpravidla ji zasíláme za celý tým (300,-) přihlašujícímu.

Beachkempy

Deadline odhlášení:

Dle rezervačního systému. 

Stornopoplatky:

Po uhrazení ceny beachkempu je stornopoplatek 100%. Platby nemůžeme vracet, protože jsou posílány do cestovní kanceláře Fischer. Můžete za sebe ale poslat odpovídajícího náhradníka a platbu si vyrovnat s ním.  

Nejčastější dotazy

Na akci je přihlášeno dost náhradníků, tak nevadí že se odhlašuji po deadlinu a není nutné platit pokutu.

Deadliny máme vypsány proto, aby náhradníci mohli včas zjistit, že se na akci dostali. Po tomto termínu už s akcí většinou nepočítají a mají už jiný program. Není také v naší moci okamžitě, když se někdo pozdě odhlásí, obvolávat náhradníky. Ne vždy jsme u telefonu a počítače, vzhledem k tomu, že pracujeme často na kurtech a v terénu.

Na akci byla volná místa a proto nikomu neblokuji místo a není nutné platit pokutu.

Na danou akci si musíme s dostatečným předstihem zajistit kurty, trenéry, ubytovací kapacity, připravit systém turnaje atd. Pokud se nám odhlásí dokonce i více lidí po daném deadlinu, způsobí nám tím komplikace jak s danými rezervacemi, které už musíme zaplatit, tak se systémem turnaje/akce, nebo dokonce zaviní zrušení akce, se kterou už ostatní účastníci počítali.

Odhlásil jsem se hodinu před deadlinem, to je v pořádku podle pravidel.

Ano, je to v pořádku, nicméně pokud se někdo opakovaně nahlásí dopředu na všechny akce a poté se z nich na poslední chvíli odhlašuje, blokuje tím dlouhodobě místa. Pokud se tato situace i po výzvě dále opakuje, vyhrazujeme si možnost zablokovat uživatele k přihlašování. Museli bychom jinak přistoupit ke zpřísnění pravidel.

Hlásil jsem se pouze jako náhradník, měli jste mě upozornit, že jsem se dostal do účastníků.

Bohužel není v naší moci kontrolovat veškerý posun účastníků a náhradníků v rezervačním systému a sám rezervační systém na toto upozornit nedokáže. Je povinností každého účastníka si rezervaci hlídat. Pokud vám toto nevyhovuje, je lepší se do náhradníků nehlásit.

Akci jsem ještě nezaplatil, nemůžete po mně chtít platit pokutu/storno.

Ať už platba proběhla nebo ne, rezervací se zavazujete k dodržení termínů a stornopoplatků. I tak se bohužel někdy stane, že účastník odmítne zaplatit danou pokutu nebo stornopoplatek. V takovém případě blokujeme další možnost rezervace a dáme tím více prostoru zodpovědným účastníkům.